ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ “Management Science’s Freshy Boy & Girl 2018

วันที่ 21 ก.ย. 2018
518 Views

โครงการ “Management Science’s Freshy Boy & Girl 2018"

 

               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “Management Science’s Freshy Boy & Girl 2018 “ณ ลานหน้าอาคารพลศึกษา จัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการนักศึกษา และชมรมดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ล่ะสาขาโชว์ทักษะความสามารถทางด้านบุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งผลการประกวดนายปฎิพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและงานอิเว้นท์ และนางสาวภคพร อินชมภู นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับคัดเลือกให้เป็นดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์