โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ณ สาธารณรัฐจีน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
698 Views

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาการประกอบการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางเข้าอบรมกับ National Chiayi University ณ สาธารณรัฐจีน สถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2561 โดยได้การต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารของสถาบัน รวมถึงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ณ เทศบาลเมือง Chiayi ให้การต้อนรับโดยนายกเทศบาลเมือง และการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ณ บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม AGV Biotechnology ให้การต้อนรับโดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกัน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์