ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 ก.ย. 2018
807 Views

งานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โถงอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยหมายเลข 1 "พรรคใจไว้ที่เรา" สามารถเอาชนะคะแนนเสียงถึง 469 เสียง จากผู้เข้าร่วมลงสิทธิ์ 1,186 คน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์