การเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย

วันที่ 8 ก.ย. 2018
952 Views

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศึกษาในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ เป็นวิทยากรและควบคุมดูแลในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์