ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย

วันที่ 8 ก.ย. 2018
713 Views

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศึกษาในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทย ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ เป็นวิทยากรและควบคุมดูแลในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์