ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

First Love First Story ครั้งที่ 5

วันที่ 8 ก.ย. 2018
521 Views

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม SU Music Club จัดโครงการ First Love First Story ครั้งที่ 5 ณ ลานหน้าอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางดนตรี รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์