โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม รังสรรค์เมนูอาหารถิ่น สู่การจัดการนิทรรศการอย่างเป็นมืออาชีพ

วันที่ 8 ก.ย. 2018
623 Views

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ จัดโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม รังสรรค์เมนูอาหารถิ่น สู่การจัดการนิทรรศการอย่างเป็นมืออาชีพ ในการรังสรรค์เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี มาประยุกต์ ผสมผสานและสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมอาหารถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ณ ลานหน้าอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ++ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1 สหายหมื่นถัง กลุ่มที่ 2 ชิคชิค คลู คลู บิงซู น้ำตาลสด กลุ่มที่ 3 บัวลอยลูกตาลคุณยาย 7 สี กลุ่มที่ 4 ทับทิมลูกตาลเมืองเพชร กลุ่มที่ 5 Borasas จาวเฟรนซ์ลาวา กลุ่มที่ 6 ลิ้ม lim ถุงทองไส้เพชร กลุ่มที่ 7 ครก วัง เพชร กลุ่มที่ 8 สถานีเกี๊ยวซ่า

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์