โครงการ ALOHA THANKS ’P

วันที่ 8 ก.ย. 2018
599 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ALOHA THANKS 'P จัดขึ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพลศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณรุ่นพี่ปี 2,3,4 ในคณะฯ ที่ให้การดูแล และคอยให้คำปรึกษาในช่วงที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำลังปรับตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์