ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ ALOHA THANKS ’P

วันที่ 8 ก.ย. 2018
475 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ALOHA THANKS 'P จัดขึ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพลศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณรุ่นพี่ปี 2,3,4 ในคณะฯ ที่ให้การดูแล และคอยให้คำปรึกษาในช่วงที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กำลังปรับตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์