ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 ก.ย. 2018
898 Views

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยตัวแทนผุ้เข้าประกวดทั้ง 9 สาขา ได้ร่วมแสดงความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ ในการตอบคำถาม เพื่อเป็นตัวแทนคณะ เข้าประกวดในระดับวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ลาภวรชัย (สาขาวิชาการตลาด) และนางสาวมาลีวัลย์ มณีอินทร์ (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์