ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สัมมนา Great Digital Strategy & Creating Share Value

วันที่ 8 ก.ย. 2018
450 Views

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัมมนา Great Digital Strategy & Creating Share Value การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเส้นทางการประกอบธุรกิจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง จากศิษย์เก่ารุ่น 1-11 พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมงานเลี้ยงระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์