ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

Silpakorn Mixologist 2017

วันที่ 8 ก.ย. 2018
489 Views

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ประจำปี 2560 Silpakorn Mixologist 2017 ณ ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จัดขึ้นโดย สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน บริษัทอำพลฟู๊ดส์ italasia นำผลไม้ King Island และ Finlandia โครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Silpakorn Mixologist 2017 นับเป็นครั้งที่ 4 ที่คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในการโชว์ลีลาการผสมเครื่องดื่ม พร้อมทั้งการแข่งขันการดำเนินธุรกิจการขายเครื่องดื่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 ทีม สามารถสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้คือ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา รางวัลชนะเลิศอัน 1 นายกัณฑพล ประโยชน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐกร พิณแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายยุทธนา พ่วงพี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การแข่งขันแผนธุรกิจการผสมเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์