ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ SU job Fair & Road to Education 2017

วันที่ 8 ก.ย. 2018
602 Views

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อและอาชีพ โดยนำนักศึกษาเข้าร่วม "มหกรรมแรงงานอาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อ SU job Fair & Road to Education 2017" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสมัครงานและศึกษาต่อ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์