ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

Freshy Night 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
761 Views

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Freshy Night MS งานประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น บริเวณหน้าโรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์