ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 ก.ย. 2018
1,539 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นายรัตตพันธ์ พ่วงธรรมรงค์ และนางสาวปุญญารักษ์ สนั่นก้อง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ใช้ความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ โดนใจกรรมการและคว้ารางวัล ดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ไปครอง โดยรางวัลรอง ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ได้ตกเป็นของ นายจิโรจ โชติศิริคุณวัฒน์ และนางสาวปรมาพร สิงขรรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์