ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูอาคารเก่าภายในชุมชน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
674 Views

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูอาคารเก่าให้เป็นโรงประกอบอาหารและลานสุขภาพตามความต้องการของชุมชน และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี พร้อมบุคลากรฝ่ายสารสนเทศ ได้เข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ณ หมู่บ้าน ไทย-มุสลิมห้วยทราย ตำบลห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์