ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงาน รายวิชา 761 458 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
441 Views

โครงการศึกษาดูงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 รายวิชา 761 458 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ณ แอร์ออร์คิดส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ จ.นครปฐม และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี โดย คณาจารย์และนักศึกษาเอกการจัดการการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์