ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันตก รายวิชา 765 212

วันที่ 8 ก.ย. 2018
444 Views

โครงการศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันตก รายวิชา 765 212 หลักการมัคคุเทศก์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ โดยมีมัคคุเทศก์ต้นแบบและนักศึกษาฝึกอบรมเวียนกันฝึกฝนตลอดเส้นทาง ในจังหวัดกาญจนบุรี - ราชบุรี ตามเส้นทางที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางกำหนด

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์