ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
500 Views

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดโครงการ”การแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน” โดยได้รับเกียรติจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง) และคณะ ร่วมถ่ายทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้านของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างมากต่อการแสดงศิลปะพลงพื้นบ้านในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์