การแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
682 Views

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดโครงการ”การแสดงศิลปะเพลงพื้นบ้าน” โดยได้รับเกียรติจากแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง) และคณะ ร่วมถ่ายทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้านของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างมากต่อการแสดงศิลปะพลงพื้นบ้านในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์