ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันที่ 8 ก.ย. 2018
463 Views

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย อาจารย์นิธิกร ม่วงศรเขียว เข้าศึกษาดูงานภายในโรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน ทั้งนี้การศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และวิธีการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง และรูปแบบการจัดการภายในโรงแรมที่มีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์