ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์การจัดการชุมชน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
1,004 Views

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัย และความสัมพันธ์การจัดการชุมชน จัดโดย ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างประสบกาณ์เรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์