ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Young Blood Camp OTOP 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
531 Views

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กว่า 9 สถาบัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ Chungnam National University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Ming Chuan University, Qingdao Technological University Qindao College, Ho chi Minh City University of Culture, Vietnam National University Social Sciences and Humanities คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของประเทศไทย โดยมีอาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี และ อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ เป็นCommentator ณ นครา รีสอร์ท อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์