ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Young Blood Camp Culture Tour 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
451 Views

ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนานภายใน โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2016) ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยคณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กว่า 9 สถาบัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ Chungnam National University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Ming Chuan University, Qingdao Technological University Qindao College, Ho chi Minh City University of Culture, Vietnam National University Social Sciences and Humanities คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี และทัศนศึกษา ณ ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามาร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์