ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประสบความสำเร็จในการทำงาน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
678 Views

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 - 16.00 น.นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กลุ่ม 2) จัดโครงการ "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประสบความสำเร็จในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วสันต์ ฤทธิ์มนตรี วิทยากรพิเศษจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส สถาบันชั้นนำการสอนทางด้านบุคลิกภาพของประเทศไทย เข้าบรรยายและWorkshop บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์