ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลจากการแข่งขันโครงการ AIS - BrandAge Award

วันที่ 8 ก.ย. 2018
479 Views

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบโล่รางวัล จากการแข่งขัน โครงการ Brandage ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับมอบ โดยโครงการ AIS - BrandAge Award เป็นโครงการ การประกวดทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Edutianment

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์