ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์

วันที่ 8 ก.ย. 2018
766 Views

ทีมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ทีมได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย(จาก 72 ทีม) ในการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคม” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์