ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 8 ก.ย. 2018
681 Views

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จำนวน 69 เรื่อง และภาคบรรยายจำนวน 8 เรื่อง ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคม” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์