ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่

วันที่ 8 ก.ย. 2018
460 Views

ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การทอผ้า การทำสบู่สมุนไพร และการเลี้ยงวัวนม ในเขตพื้นที่หมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการละเล่น ชุมชนชาวกระเหรี่ยง “ชุมชนเผ่าปกาเกอะญอ” ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้จากการลงพื้นที่จริงแล้ว การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากต่อชุมชนหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์