ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางวิกฤติการท่องเที่ยวทางทะเล”

วันที่ 8 ก.ย. 2018
643 Views

โครงการสัมมนารายวิชา 781 601 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางวิกฤติการท่องเที่ยวทางทะเล” วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มเรียนนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์