ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “โอกาสการท่องเที่ยวไทยความท้าทายกับการก้าวเข้าสู่อาเซียน”

วันที่ 8 ก.ย. 2018
424 Views

โครงการสัมมนารายวิชา 781 601 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “โอกาสการท่องเที่ยวไทยความท้าทายกับการก้าวเข้าสู่อาเซียน” วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มเรียนตลิ่งชัน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์