ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

Freshy Games 2015

วันที่ 8 ก.ย. 2018
975 Views

ภาพบรรยากาศงาน Freshy Games ของนักศึกษาจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดโดยสโมสรนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์