ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Modern Marketing Concepts and Case Studies"

วันที่ 8 ก.ย. 2018
609 Views

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2 - 4 เข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Modern marketing concepts and case studies" บรรยายโดยคุณนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์