ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 8 ก.ย. 2018
970 Views

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยหมิงฉวน โดยทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เช่น การฝึกเขียนพู่กันจีน กังฟูจีน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในเมืองไทเป โดยมี อาจารย์พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน และอาสาสมัครชาวไต้หวัน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์