ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สัมมนาแนวคิดในการทำธุรกิจ “ตั้งไข่การตลาด ครั้งที่ 1”

วันที่ 8 ก.ย. 2018
468 Views

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาแนวคิดในการทำธุรกิจ “ตั้งไข่การตลาด ครั้งที่ 1” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “The shifting role of IMC in a changing marketing & media landscape to digital edge” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอธิพล เมธากุล client service manager hakuhodoo (BANGKOK) เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์