ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 ก.ย. 2018
585 Views

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2558 ซึ่งตำแหน่งเดือนคณะฯ ในปีนี้ได้แก่ นายจิรัฏฐ์ ผดุงศิริกุล สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และตำแหน่งดาวคณะฯ ได้แก่ นางสาวนวกมล เอมสมบุญ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นายเจตพล สุรธรรม สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป (รองเดือนคณะฯ) และนางสาวศศิพร ศุขพิณ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รองดาวคณะฯ)

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์