โครงการค่ายวิชาการนักศึกษาอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
587 Views

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 50 คน จัดโครงการค่ายวิชาการนักศึกษาอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “ผลิใบ ร่วมใจอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาและสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2258 ณ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์