ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการค่ายวิชาการนักศึกษาอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
482 Views

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 50 คน จัดโครงการค่ายวิชาการนักศึกษาอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม “ผลิใบ ร่วมใจอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาและสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2258 ณ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์