ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันที่ 8 ก.ย. 2018
656 Views

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 คน ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ มหาวิทยาลัย TOMAKOMAI KOMAZAWA ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นและนักศึกษาที่สนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์