ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับนายดนัยกานต์ ศรีสุข และอาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

วันที่ 8 ก.ย. 2018
927 Views

อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม) พร้อมด้วยอาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป และอาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา ได้เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมกับตัวแทนนักศึกษา เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนายดนัยกานต์ ศรีสุข นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร หัวหน้าสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก (ในฐานะผู้เชี่ยวชาญฯ ประเทศไทย) ซึ่งเดินทางกลับจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43 หรือ 43rd World skills 2015 ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ นายดนัยกานต์ ศรีสุข สามารถคว้ารางวัล 'Medallion of Excellence' ในสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีคะแนนเป็นลำดับที่ 6 จากตัวแทนทั้งหมด 35 ประเทศทั่วโลก

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์