ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 ก.ย. 2018
377 Views

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (รองอธิการบดี เพชรบุรี) คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์