ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 8 ก.ย. 2018
396 Views

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ทราบ ความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ และคำแนะนำทางด้านการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ ก่อนที่นักศึกษาใหม่จะพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์