ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มิติใหม่แห่งการปฐมนิเทศนักศึกษา SUMS Think คิดแบบจัดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 ก.ค. 2021
2,631 Views
มิติใหม่แห่งการปฐมนิเทศนักศึกษา SUMS Think คิดแบบจัดการ : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom meeting Facebook live และปิดท้ายด้วย Mini Concert แบบ New Normal เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมตัว และมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์