นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

2,365 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 (SU- TCAS)
 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน จำนวนที่รับเข้าศึกษา 180 คน
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน  คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 ธันวาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://www.admission.su.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 210 คน

โครงการโควตา 28 จังหวัด คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 6 -17 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://www.admission.su.ac.th/
 

รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 245 คน

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ถึง 27 เมษายน 2563 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
 

รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน (Admissions 2) ใช้ คะแนน O-NET ,GAT/Pat จำนวนที่รับเข้าศึกษา 585คน
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 ถึง 20  พฤษภาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์  https://student.mytcas.com/
 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รายละเอียดแจ้งให้ทราบประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ที่ http://www.ms.su.ac.th


 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์