นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

630 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (SU- TCAS)
 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน จำนวนที่รับเข้าศึกษา 110 คน
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน  คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.admissions.su.ac.th

รอบที่ 2 โควตาใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 210 คน

โครงการโควตา 28 จังหวัด คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 มีนาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  โควตา 28 จังหวัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา จำนวนที่รับเข้าศึกษา 215 คน

โครงการเด็กดี อยากเรียน คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ถึง 29 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการเด็กดี อยากเรียน (SU –TCAS รอบที่ 3 ) ประจำปีการศึกษา  2562   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 4 การรับสมัครดัวย ระบบกลาง Admissions ใช้ คะแนน O-NET ,GAT/Pat จำนวนที่รับเข้าศึกษา 500 คน
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ถึง 19 พฤษภาคม 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mytcas.com
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระบบกลาง  Admissions  (SU –TCAS รอบที่ 4 ) ประจำปีการศึกษา  2562   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระใช้ คะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 หรือ ปีการศึกษา 2561 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 185 คน
คลิกอ่านรายละเอียด

รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์