นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาโท

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

6,017 Views
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 

รอบที่ 3  ประกาศการรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน  ถึง 25 กรกฎาคม 2562 คลิกรายละเอียด เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
1.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  คลิกรายละเอียด
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี 
          1.หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์   คลิกรายละเอียด
สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คลิก  (ผู้สมัครต้องมีบัญชีของ Gmail)
หรือสามารถสมัครผ่าน QR 
 

 

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์