คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นายวรวุธร์ หวังสมาแอล ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสดร์และบริหารธุกิจ (ระดับชาติ)

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นายวรวุธร์ หวังสมาแอล ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสดร์และบริหารธุกิจ (ระดับชาติ)

วันที่ 10 ก.ย. 2018
179 Views

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นายวรวุธร์ หวังสมาแอล

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสดร์และบริหารธุกิจ (ระดับชาติ)

 

เรื่อง ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นที่่ส่งผลต่อทัศนคติด้สนการคุณค่าของผู้สูงอายุไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
ผลงานคณาจารย์อื่นๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์