เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์สถิรา มะลาสิน

อาจารย์

  • Master Degree Hospitality Management and Tourism L’ ESTHUA, Angers University, France
  • ศษ.บ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์