เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์ธาดาธิเบศร์ ภูทอง

อาจารย์

  • B.Sc. (Computer Science Concentration in Software Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.S. (Management Information Systems), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์