ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 ก.ค. 2019
1,039 Views

 

 

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น  ประจำปีการศึกษา 2562

 

  - กำหนดการ รายวิชา และวิธีการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562    คลิกรายละเอียด

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    คลิกรายละเอียด

  - Doctor of Business Administration Programme (International Programme)    คลิกรายละเอียด

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์    คลิกรายละเอียด

  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน    คลิกรายละเอียด

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    คลิกรายละเอียด

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   คลิกรายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์