ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

วันที่ 28 มิ.ย. 2022
299 Views

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 4 อัตรา)

 

สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์