ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนประเภทที่ 2 ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจาก COVID-19 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 ก.ย. 2021
2,280 Views

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทที่ 2 เงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหา

จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์