ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ (ด้านโลจิสติกส์หรือบริหารธุรกิจ)

วันที่ 9 ก.ย. 2021
49 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

(ด้านโลจิติกส์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์