ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Enjoy English

วันที่ 27 ก.ค. 2021
1,154 Views

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

 ทั้งสนุกและได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปกับกิจกรรม  Edutainment  ผ่าน Microsoft Teams

เสริมสร้างทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมบันเทิง ในวันจันทร์ และ พฤหัสบดี (17.30 – 18.30 .)

เริ่ม 9 สิงหาคม – 16 กันยายน 64
Free ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! (หมดเขตรับสมัคร 9 สิงหาคม 64)
*** สมัครผ่าน email ของมหาวิทยาลัย ... @su.ac.th เท่านั้น ***

 

คลิก เพื่อลงชื่อเข้าร่วมโครงการ (วันละละ 60 นาที รับจำนวนจำกัด 50 คน
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HUk-IeNDjEqsLYom7YheD6LHikzkQiJDtiSPv6ECBo1UNTBGTVI1MzJQNjZGREwyWUtWQlc3S1hFNCQlQCNjPTEu

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ .ดร.รุ่งนภา ชีวรัศมี : rungnapha@ms.su.ac.th
.สุคนธา สมใจ : sukontha@ms.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์